ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

EKOS UP se u okviru svojih delatnosti  bavi održavanjem zelenih površina: 

 

 

 • Košenje parkovske trave i dvorišta
 • Košenje neuređenih površina
 • Hemijsko suzbijanje korova
 • Orezivanje stabala
 • Sečenje šiblja i neželjene vegetacije
 • Orezivanje žive ograde
 • Održavanje zasada
 • Održavanje i zalivanje sistema za navodnjavanje
 • Sakupljanje lišća
 • Odvoz bio mase
 • Pražnjenje mobilijera
 • Krčenje terena
 • Čišćenje oluka i slivnika
 • Hemijska zaštita bilja
 • Hemisko odbijanje krtica, voluharica i zmija

 

 

orezivanjeziveograde
odrzavanjezelenihpovrsina

Foto Galerija