PROJEKTOVANJE ZELENIH POVRŠINA

EKOS UP se bavi izradom i projektom savremenih idejnih rešenja  za uređenje zelenih površina eksterijera, dizajn vrtova, uređenja dvorišta, javnih i komercijalnih prostora.

 

Pored toga bavimo se i projektovanje sistema za navodnjavanje kao i uređenjem terasa i žardinjera, biodekoracije enterijera a pružamo usluge  iz oblasti pejzažne ahitekture i hortikulture.

 

Pre izvođenja radova na uređenju zelene površine, prvo se pristupa  proveri prostora, uzimaju se njegove dimenzije, neophode informacije o funkcijama i potrebama klijenta. Potom se sačinjava plan koji sadrži osnovne informacije o prostoru i grafički prikaz idejnog rešenja.

 

U zavisnosti od složenosti sadržaja i veličine prostora, plan uređenja otvorenog prostora može biti jednostavan sa osnovnim grafičkim prikazom i specifikacijom materijala i radova.

 

Sa samom kompleksnošću objekta koji se planira, povećava se i potreba za detaljnijom analizom trenutnog stanja i predmerom materijala i procenom troškova izgradnje. U slučaju kompleksnijih objekta, neophodno je nakon izrade idejnog projekta uraditi glavni projekat koji sadrži sve informacije neophodne za početak  izvođenja radova.

 

Naš  tim pejzažnih arhitekata sačinjavaju  mladi, kreativni  stručnjaci koji su Vam na rasplaganju u pronalaženju najboljih rešenja za Vaš prostor. 


 

 

uredjenjezelenihpovrsina
uredjenjezelenihpovrsina

Foto Galerija